Lidt-Lækkert
Lidt-Lækkert - Det lille røgeri - Amagerbrogade 62 - filial: Amagerbrogade 160


Timbre-monnaie Lidt-Lækkert - 1 øre sur fond rouge - Danemark - revers Timbre-monnaie Lidt-Lækkert - 1 øre sur fond rouge - Danemark - avers Lidt-Lækkert
1 øre sur fond rouge
Environ 23 x 28,5 mm

Cotation indicative :
  • Etat neuf : 5 €