Den ny Kiosk - Maajevej 18.
Den 31° August 1941 aabner - Den ny Kiosk - Maajevej 18. - Aviser = Ugeblade - Papir = Telegram= - mer = Kort m. m. - Frimaerker, Telef.


Timbre-monnaie Den ny Kiosk - Maajevej 18. - 1 øre - Danemark - revers Timbre-monnaie Den ny Kiosk - Maajevej 18. - 1 øre - Danemark - avers Den ny Kiosk - Maajevej 18.
1 øre
Dimension 22,5 x 28 mm

Cotation indicative :
  • Etat neuf : 25 €